mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W53H(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去31件の統計(W53H)
・最高 933kbps
・最低 122kbps
・平均 524.8kbps
分布図

◎過去100件の結果(W53H)
[12/09 22:17] 350kbps
[12/09 07:18] 292kbps
[11/03 10:35] 224kbps
[11/03 10:33] 271kbps
[03/18 20:41] 933kbps
[12/11 03:53] 622kbps
[02/13 19:11] 429kbps
[09/24 16:19] 401kbps
[07/19 04:49] 897kbps
[06/15 20:37] 483kbps
[06/01 13:59] 748kbps
[03/14 18:41] 456kbps
[03/04 09:12] 542kbps
[03/02 11:30] 509kbps
[02/10 19:43] 612kbps
[02/08 19:24] 334kbps
[02/07 22:13] 909kbps
[01/26 20:30] 370kbps
[01/21 16:01] 330kbps
[01/20 03:38] 294kbps
[11/25 20:12] 601kbps
[11/09 10:44] 244kbps
[08/20 11:55] 645kbps
[06/08 15:05] 623kbps
[06/08 13:39] 790kbps
[06/06 00:06] 768kbps
[04/29 18:28] 900kbps
[04/29 18:28] 893kbps
[04/23 22:29] 122kbps
[04/21 21:07] 292kbps
[04/16 09:09] 386kbps


21/10/23 02:11現在

※bps = bit/sec

戻る