mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
E07K(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去105件の統計(E07K)
・最高 1074kbps
・最低 197kbps
・平均 754.3kbps
分布図

◎過去100件の結果(E07K)
[04/09 16:16] 615kbps
[04/09 16:15] 615kbps
[03/30 15:56] 969kbps
[03/30 15:56] 1039kbps
[03/30 15:56] 1015kbps
[03/30 15:55] 1039kbps
[03/30 15:55] 1071kbps
[03/30 15:53] 1047kbps
[03/30 15:53] 1074kbps
[03/30 15:52] 1026kbps
[11/16 22:19] 326kbps
[10/05 22:52] 197kbps
[09/02 16:16] 687kbps
[06/09 14:59] 872kbps
[01/25 11:15] 972kbps
[10/31 12:19] 352kbps
[10/29 07:25] 962kbps
[10/29 07:25] 982kbps
[10/29 07:24] 1068kbps
[10/29 07:24] 1062kbps
[10/29 07:24] 997kbps
[10/29 07:23] 1035kbps
[10/29 07:23] 1063kbps
[10/29 07:23] 1000kbps
[10/29 07:22] 1050kbps
[10/29 07:22] 1045kbps
[10/29 07:22] 1058kbps
[10/29 07:21] 1014kbps
[10/29 07:21] 837kbps
[10/28 12:44] 696kbps
[10/21 19:29] 865kbps
[10/21 19:28] 691kbps
[10/21 19:28] 811kbps
[10/18 06:55] 827kbps
[10/18 06:55] 946kbps
[10/18 06:55] 989kbps
[10/18 06:54] 887kbps
[10/15 12:37] 835kbps
[10/15 12:37] 772kbps
[10/15 12:36] 953kbps
[10/15 12:36] 1023kbps
[10/15 12:35] 1030kbps
[10/15 12:35] 885kbps
[10/15 12:35] 799kbps
[10/13 16:35] 709kbps
[10/13 16:35] 659kbps
[10/08 18:53] 754kbps
[10/08 18:52] 729kbps
[10/08 18:51] 355kbps
[10/08 18:50] 564kbps
[10/07 23:10] 364kbps
[10/07 23:10] 550kbps
[10/07 23:06] 559kbps
[10/07 23:06] 570kbps
[10/07 23:05] 496kbps
[10/07 23:05] 612kbps
[10/07 23:04] 519kbps
[10/07 23:03] 542kbps
[10/07 23:03] 611kbps
[10/07 23:02] 709kbps
[10/07 23:01] 762kbps
[10/07 23:01] 730kbps
[10/07 23:00] 710kbps
[10/07 23:00] 660kbps
[10/07 22:59] 684kbps
[10/07 22:59] 509kbps
[10/07 22:58] 491kbps
[10/07 22:45] 456kbps
[10/07 22:44] 554kbps
[10/07 22:43] 580kbps
[10/07 22:42] 587kbps
[10/07 22:41] 538kbps
[10/07 22:40] 466kbps
[10/07 22:40] 709kbps
[10/07 22:39] 371kbps
[10/07 22:38] 745kbps
[10/07 22:37] 620kbps
[10/07 22:37] 504kbps
[10/07 22:36] 474kbps
[10/07 22:35] 376kbps
[10/07 22:33] 432kbps
[10/07 22:31] 322kbps
[10/07 22:29] 744kbps
[10/07 22:29] 762kbps
[08/14 12:19] 767kbps
[08/14 12:18] 820kbps
[08/14 12:18] 720kbps
[08/14 12:17] 872kbps
[08/14 12:17] 836kbps
[08/14 12:15] 891kbps
[08/14 12:14] 848kbps
[08/14 12:14] 941kbps
[08/03 13:19] 338kbps
[06/28 14:54] 753kbps
[06/28 14:53] 603kbps
[06/01 07:50] 1046kbps
[06/01 07:49] 1040kbps
[06/01 07:49] 1048kbps
[06/01 07:48] 877kbps
[05/28 22:53] 659kbps


21/10/23 02:34現在

※bps = bit/sec

戻る