mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
SA002(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去101件の統計(SA002)
・最高 1755kbps
・最低 94kbps
・平均 725.5kbps
分布図

◎過去100件の結果(SA002)
[05/02 16:39] 1018kbps
[09/02 05:13] 383kbps
[09/02 05:09] 349kbps
[06/01 08:46] 563kbps
[02/13 23:52] 591kbps
[01/04 18:43] 181kbps
[01/03 00:35] 436kbps
[01/02 23:15] 423kbps
[12/27 21:57] 442kbps
[12/27 21:55] 560kbps
[11/28 09:00] 246kbps
[08/11 12:19] 875kbps
[08/11 12:17] 689kbps
[06/12 01:40] 724kbps
[06/03 19:54] 873kbps
[05/31 17:42] 410kbps
[05/27 15:03] 803kbps
[05/20 17:52] 523kbps
[05/09 21:00] 189kbps
[05/09 20:59] 237kbps
[05/03 10:47] 341kbps
[05/02 20:01] 735kbps
[05/02 20:00] 586kbps
[05/02 19:59] 519kbps
[05/02 11:49] 929kbps
[05/02 11:46] 1342kbps
[05/02 11:45] 1148kbps
[05/02 11:44] 1589kbps
[04/23 21:20] 605kbps
[04/23 20:16] 886kbps
[04/23 20:16] 1049kbps
[04/04 14:30] 340kbps
[04/04 14:28] 214kbps
[04/04 14:26] 608kbps
[04/04 02:41] 765kbps
[03/07 02:14] 361kbps
[03/07 02:11] 473kbps
[02/07 01:01] 645kbps
[02/06 21:20] 184kbps
[02/06 17:17] 341kbps
[01/03 13:05] 659kbps
[12/24 22:32] 259kbps
[12/15 19:09] 991kbps
[11/13 03:06] 225kbps
[10/29 10:09] 1171kbps
[10/26 03:44] 814kbps
[10/22 12:52] 106kbps
[10/19 21:17] 707kbps
[10/19 01:27] 1755kbps
[10/17 22:40] 233kbps
[10/17 17:24] 547kbps
[10/17 12:42] 190kbps
[10/13 20:58] 499kbps
[10/13 08:00] 1029kbps
[10/12 18:52] 1223kbps
[10/12 18:51] 800kbps
[10/12 18:51] 1330kbps
[10/12 18:50] 1099kbps
[10/12 18:44] 94kbps
[10/12 18:32] 150kbps
[10/12 15:38] 280kbps
[09/25 05:06] 732kbps
[09/16 18:53] 1025kbps
[09/16 18:45] 448kbps
[08/19 01:12] 1317kbps
[08/19 00:26] 653kbps
[08/04 04:56] 1307kbps
[08/02 22:10] 1346kbps
[07/21 07:13] 1161kbps
[07/21 07:12] 984kbps
[07/20 14:44] 1105kbps
[07/20 14:43] 1259kbps
[07/20 08:02] 1005kbps
[07/20 08:01] 1093kbps
[07/20 08:01] 948kbps
[07/07 10:05] 586kbps
[07/06 23:01] 220kbps
[06/30 06:41] 474kbps
[06/19 09:41] 1251kbps
[06/19 09:39] 1194kbps
[06/19 09:33] 647kbps
[06/19 05:06] 1066kbps
[06/19 05:04] 922kbps
[06/19 05:01] 924kbps
[06/19 05:00] 901kbps
[06/08 09:51] 1021kbps
[06/08 09:49] 1005kbps
[06/08 09:48] 900kbps
[06/08 09:48] 1491kbps
[06/07 17:34] 461kbps
[06/07 17:33] 1158kbps
[06/07 17:32] 1121kbps
[06/07 00:01] 253kbps
[06/07 00:00] 267kbps
[06/05 17:19] 786kbps
[06/05 17:17] 858kbps
[05/07 04:29] 344kbps
[04/30 01:24] 516kbps
[04/26 14:38] 139kbps
[04/22 12:54] 953kbps


21/10/23 00:26現在

※bps = bit/sec

戻る