mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W51SA(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去32件の統計(W51SA)
・最高 1122kbps
・最低 291kbps
・平均 660.5kbps
分布図

◎過去100件の結果(W51SA)
[05/09 12:29] 519kbps
[09/23 01:49] 698kbps
[09/02 02:11] 674kbps
[08/15 05:14] 344kbps
[08/15 05:13] 294kbps
[08/12 06:12] 605kbps
[08/12 06:11] 702kbps
[08/12 06:11] 695kbps
[08/12 06:10] 556kbps
[08/12 06:10] 591kbps
[08/12 06:07] 730kbps
[08/02 05:28] 583kbps
[07/30 02:36] 675kbps
[07/30 02:36] 629kbps
[07/30 02:34] 720kbps
[07/29 16:09] 453kbps
[07/23 03:19] 923kbps
[07/23 03:17] 1122kbps
[07/23 03:10] 1058kbps
[07/22 23:57] 291kbps
[07/22 23:24] 682kbps
[07/22 21:51] 582kbps
[07/22 21:10] 611kbps
[06/21 04:34] 738kbps
[06/21 04:33] 713kbps
[06/21 04:32] 727kbps
[06/19 05:20] 410kbps
[06/19 05:15] 639kbps
[06/06 16:01] 868kbps
[05/21 05:50] 952kbps
[05/21 05:45] 805kbps
[05/17 19:44] 547kbps


21/10/23 00:12現在

※bps = bit/sec

戻る