mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W54SA(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去69件の統計(W54SA)
・最高 1182kbps
・最低 44kbps
・平均 529.0kbps
分布図

◎過去100件の結果(W54SA)
[05/29 09:12] 487kbps
[08/03 12:55] 355kbps
[08/03 12:54] 391kbps
[07/14 20:29] 375kbps
[06/20 15:02] 373kbps
[06/06 19:09] 332kbps
[06/05 16:52] 322kbps
[05/29 20:14] 354kbps
[05/27 18:50] 345kbps
[05/24 08:10] 368kbps
[05/22 16:47] 379kbps
[05/21 13:07] 372kbps
[05/19 15:27] 416kbps
[05/17 19:44] 371kbps
[05/16 09:27] 388kbps
[05/14 19:17] 327kbps
[05/14 13:30] 340kbps
[05/14 03:28] 361kbps
[10/21 09:50] 363kbps
[09/18 13:34] 443kbps
[09/18 13:31] 531kbps
[07/28 19:44] 178kbps
[07/27 16:35] 674kbps
[07/20 21:37] 44kbps
[07/19 02:04] 323kbps
[06/18 11:24] 94kbps
[06/16 19:19] 456kbps
[06/16 19:17] 478kbps
[06/16 19:15] 423kbps
[05/10 01:12] 138kbps
[11/26 00:13] 77kbps
[11/03 23:23] 719kbps
[08/28 23:45] 1182kbps
[08/28 16:03] 800kbps
[08/28 16:03] 1041kbps
[08/28 15:59] 911kbps
[08/28 15:58] 1001kbps
[08/28 15:58] 763kbps
[08/28 15:58] 815kbps
[08/28 15:57] 476kbps
[08/28 15:57] 1042kbps
[08/28 15:57] 994kbps
[08/28 15:56] 718kbps
[08/28 15:56] 329kbps
[08/28 15:54] 712kbps
[08/28 15:53] 383kbps
[08/28 15:53] 1113kbps
[08/28 15:52] 255kbps
[08/28 15:51] 305kbps
[08/28 15:50] 201kbps
[08/28 07:42] 946kbps
[08/28 07:41] 488kbps
[08/28 07:28] 230kbps
[08/28 07:26] 185kbps
[08/28 07:24] 262kbps
[08/23 03:45] 1120kbps
[08/22 22:55] 1052kbps
[08/03 00:38] 502kbps
[08/03 00:37] 683kbps
[07/09 19:27] 878kbps
[07/05 07:34] 763kbps
[06/13 19:06] 548kbps
[06/13 19:05] 283kbps
[06/05 11:43] 256kbps
[05/31 15:55] 1083kbps
[05/31 15:53] 1084kbps
[05/17 23:43] 603kbps
[05/17 23:42] 507kbps
[05/03 16:54] 391kbps


20/10/21 21:31現在

※bps = bit/sec

戻る