mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W52SH(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去47件の統計(W52SH)
・最高 824kbps
・最低 17kbps
・平均 362.5kbps
分布図

◎過去100件の結果(W52SH)
[04/17 14:12] 557kbps
[01/05 20:43] 534kbps
[12/22 12:30] 442kbps
[11/22 11:28] 481kbps
[07/27 20:35] 358kbps
[07/17 21:42] 348kbps
[07/17 21:40] 337kbps
[06/19 21:53] 48kbps
[05/29 19:55] 50kbps
[05/20 20:42] 31kbps
[05/20 20:35] 34kbps
[05/19 23:29] 287kbps
[05/19 18:10] 344kbps
[05/19 18:08] 355kbps
[05/19 18:06] 262kbps
[05/19 17:53] 51kbps
[05/19 17:45] 17kbps
[05/10 01:15] 326kbps
[05/10 01:08] 90kbps
[04/20 11:54] 405kbps
[04/03 13:53] 824kbps
[02/27 20:49] 437kbps
[02/27 20:48] 416kbps
[01/27 04:33] 569kbps
[01/23 21:15] 183kbps
[01/22 16:43] 379kbps
[12/21 14:37] 135kbps
[12/12 10:27] 454kbps
[12/12 10:26] 433kbps
[12/11 19:43] 216kbps
[11/24 02:51] 497kbps
[11/14 12:50] 518kbps
[11/03 13:56] 451kbps
[10/26 23:00] 132kbps
[10/22 19:41] 577kbps
[10/07 06:50] 324kbps
[09/02 16:45] 604kbps
[08/23 01:08] 510kbps
[06/23 20:56] 318kbps
[06/07 22:00] 360kbps
[06/07 01:21] 572kbps
[05/25 22:39] 194kbps
[05/25 22:37] 134kbps
[04/30 09:34] 700kbps
[04/30 09:33] 778kbps
[04/27 10:06] 587kbps
[04/25 14:25] 378kbps


21/10/23 01:50現在

※bps = bit/sec

戻る