mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W61SH(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去26件の統計(W61SH)
・最高 858kbps
・最低 60kbps
・平均 452.3kbps
分布図

◎過去100件の結果(W61SH)
[05/10 22:35] 313kbps
[05/04 10:17] 311kbps
[03/02 15:51] 325kbps
[02/05 05:31] 520kbps
[01/31 19:14] 633kbps
[01/12 00:12] 226kbps
[01/12 00:10] 216kbps
[12/15 04:01] 703kbps
[11/25 03:44] 510kbps
[11/24 13:37] 60kbps
[07/14 18:02] 599kbps
[07/10 07:46] 773kbps
[07/08 13:00] 710kbps
[06/30 22:47] 239kbps
[06/28 23:42] 231kbps
[06/24 18:29] 596kbps
[06/04 17:36] 256kbps
[06/04 07:53] 502kbps
[05/20 02:11] 593kbps
[05/02 00:02] 119kbps
[04/29 16:58] 855kbps
[04/29 16:57] 858kbps
[04/28 23:38] 215kbps
[04/21 21:53] 323kbps
[04/20 18:20] 590kbps
[04/19 03:11] 483kbps


20/10/21 01:52現在

※bps = bit/sec

戻る