mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
SH010(CDMA)(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去308件の統計(SH010(CDMA))
・最高 2071kbps
・最低 85kbps
・平均 893.8kbps
分布図

◎過去100件の結果(SH010(CDMA))
[08/29 22:28] 1051kbps
[02/22 20:08] 1257kbps
[07/10 14:10] 1312kbps
[07/10 14:06] 1410kbps
[05/26 03:28] 1461kbps
[05/26 03:28] 1370kbps
[12/13 17:34] 437kbps
[12/13 17:33] 1473kbps
[12/13 17:24] 966kbps
[12/13 17:23] 1404kbps
[12/13 17:22] 1695kbps
[12/06 05:54] 527kbps
[11/28 15:20] 127kbps
[05/03 08:42] 528kbps
[03/05 15:03] 419kbps
[03/02 16:00] 584kbps
[01/13 23:46] 970kbps
[01/13 22:03] 699kbps
[01/10 00:10] 1052kbps
[01/01 13:41] 826kbps
[12/18 12:34] 180kbps
[12/17 00:07] 356kbps
[12/17 00:04] 406kbps
[12/15 08:21] 895kbps
[12/15 08:20] 638kbps
[09/28 04:54] 1501kbps
[09/22 12:36] 1297kbps
[09/18 00:12] 634kbps
[09/14 18:55] 325kbps
[08/08 13:40] 608kbps
[08/03 18:07] 974kbps
[08/03 18:06] 1572kbps
[07/13 17:40] 516kbps
[07/13 00:25] 268kbps
[06/23 11:44] 468kbps
[06/20 00:24] 613kbps
[06/15 19:14] 652kbps
[06/03 13:12] 692kbps
[06/02 09:21] 519kbps
[06/02 09:15] 516kbps
[05/27 19:10] 460kbps
[05/18 19:52] 583kbps
[05/15 16:42] 1535kbps
[05/07 00:45] 587kbps
[04/23 04:31] 1150kbps
[04/22 00:03] 560kbps
[04/19 12:46] 1441kbps
[04/07 07:50] 1340kbps
[03/28 11:40] 1318kbps
[03/28 11:39] 1113kbps
[03/27 19:48] 544kbps
[03/21 20:42] 1364kbps
[03/20 15:09] 1027kbps
[03/16 19:33] 636kbps
[03/15 14:25] 756kbps
[03/15 14:24] 832kbps
[03/15 00:49] 261kbps
[03/12 18:38] 615kbps
[03/11 21:35] 246kbps
[03/05 12:09] 581kbps
[02/28 13:29] 1430kbps
[02/25 16:13] 979kbps
[02/22 03:55] 132kbps
[02/16 11:22] 1149kbps
[02/15 13:06] 534kbps
[02/15 13:05] 1571kbps
[02/12 18:45] 1112kbps
[02/11 15:48] 1072kbps
[02/09 16:56] 1497kbps
[02/05 00:08] 247kbps
[02/03 22:12] 225kbps
[01/21 19:37] 864kbps
[01/20 15:59] 450kbps
[01/20 15:57] 170kbps
[01/16 18:00] 957kbps
[01/14 21:03] 681kbps
[01/11 07:49] 1304kbps
[01/09 13:02] 1083kbps
[01/09 13:01] 1186kbps
[01/09 13:00] 1129kbps
[01/09 01:31] 1052kbps
[01/09 01:21] 1006kbps
[01/09 00:45] 258kbps
[01/08 14:03] 1685kbps
[01/07 19:36] 880kbps
[01/06 21:37] 832kbps
[01/05 22:15] 484kbps
[01/05 07:57] 1100kbps
[01/04 20:21] 952kbps
[01/03 22:04] 789kbps
[01/03 22:03] 698kbps
[01/03 22:02] 1480kbps
[01/03 19:09] 322kbps
[01/03 16:38] 744kbps
[01/03 16:27] 421kbps
[01/03 16:19] 508kbps
[01/03 16:18] 541kbps
[01/02 18:39] 1040kbps
[01/02 08:42] 1667kbps
[01/02 08:42] 1587kbps


21/10/23 00:57現在

※bps = bit/sec

戻る