mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W52S(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去148件の統計(W52S)
・最高 1018kbps
・最低 55kbps
・平均 435.5kbps
分布図

◎過去100件の結果(W52S)
[07/24 22:56] 507kbps
[07/24 22:53] 691kbps
[02/14 14:56] 869kbps
[01/16 06:40] 506kbps
[12/21 22:23] 467kbps
[06/18 21:39] 878kbps
[06/18 21:38] 892kbps
[06/16 18:12] 379kbps
[05/23 08:09] 913kbps
[05/23 08:09] 887kbps
[05/06 19:32] 542kbps
[05/01 11:40] 194kbps
[04/23 22:18] 579kbps
[04/23 22:16] 916kbps
[04/20 15:04] 119kbps
[04/20 15:03] 151kbps
[04/20 15:01] 164kbps
[04/20 15:00] 150kbps
[04/20 14:57] 158kbps
[04/20 14:56] 131kbps
[04/20 14:54] 111kbps
[04/16 22:11] 977kbps
[04/08 19:55] 616kbps
[04/08 19:54] 308kbps
[04/08 19:54] 159kbps
[04/08 19:52] 241kbps
[04/08 19:32] 768kbps
[04/08 19:31] 482kbps
[04/08 19:31] 349kbps
[04/08 19:30] 357kbps
[04/08 19:30] 349kbps
[03/07 23:16] 974kbps
[03/04 14:24] 301kbps
[03/01 07:50] 443kbps
[03/01 07:45] 265kbps
[02/26 07:07] 230kbps
[02/26 07:07] 120kbps
[02/25 20:50] 255kbps
[02/25 20:49] 171kbps
[02/25 07:02] 181kbps
[02/23 12:34] 264kbps
[02/23 12:33] 208kbps
[02/23 12:32] 359kbps
[02/22 19:47] 172kbps
[02/19 07:17] 642kbps
[02/19 07:16] 544kbps
[02/19 07:10] 403kbps
[02/19 07:08] 531kbps
[02/19 07:05] 358kbps
[02/19 07:03] 274kbps
[02/19 07:02] 329kbps
[02/19 06:59] 738kbps
[02/19 06:55] 360kbps
[02/19 06:52] 327kbps
[02/19 06:48] 466kbps
[02/19 06:46] 154kbps
[02/19 06:43] 358kbps
[02/18 20:00] 253kbps
[02/18 19:38] 627kbps
[02/18 19:37] 532kbps
[02/18 19:37] 264kbps
[02/18 19:36] 290kbps
[02/18 19:35] 214kbps
[02/18 19:34] 205kbps
[02/18 19:32] 598kbps
[02/18 19:31] 344kbps
[02/18 19:31] 148kbps
[02/18 19:29] 927kbps
[02/18 19:29] 365kbps
[02/18 19:28] 197kbps
[02/18 19:27] 110kbps
[02/18 19:25] 252kbps
[02/18 19:23] 955kbps
[02/18 19:23] 747kbps
[02/18 08:37] 605kbps
[02/18 08:36] 404kbps
[02/18 08:35] 571kbps
[02/18 08:35] 466kbps
[02/18 08:33] 925kbps
[02/18 08:33] 944kbps
[02/18 08:33] 359kbps
[02/18 08:32] 453kbps
[02/18 08:32] 286kbps
[02/18 08:30] 619kbps
[02/18 08:30] 455kbps
[02/18 08:29] 655kbps
[02/18 08:29] 561kbps
[02/18 08:28] 1018kbps
[02/18 08:26] 623kbps
[02/18 08:26] 194kbps
[02/18 08:25] 250kbps
[02/18 08:24] 317kbps
[02/18 08:23] 362kbps
[02/18 08:22] 437kbps
[02/18 08:21] 211kbps
[02/18 08:19] 281kbps
[02/18 08:19] 227kbps
[02/18 07:21] 723kbps
[02/18 07:21] 870kbps
[02/18 07:21] 606kbps


21/10/23 02:32現在

※bps = bit/sec

戻る