mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
W62T(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去146件の統計(W62T)
・最高 1567kbps
・最低 20kbps
・平均 781.8kbps
分布図

◎過去100件の結果(W62T)
[12/10 23:31] 624kbps
[11/24 00:14] 651kbps
[04/23 23:07] 1193kbps
[12/05 23:17] 959kbps
[08/22 22:48] 663kbps
[04/30 12:51] 1158kbps
[02/03 04:45] 1559kbps
[02/03 04:45] 1567kbps
[02/03 04:44] 1430kbps
[02/03 04:44] 1340kbps
[02/03 04:43] 1391kbps
[02/02 21:21] 791kbps
[02/02 21:20] 764kbps
[12/10 16:30] 425kbps
[09/20 11:50] 626kbps
[09/15 01:02] 22kbps
[08/12 05:13] 196kbps
[08/12 05:11] 171kbps
[06/11 01:14] 476kbps
[04/30 04:00] 815kbps
[04/29 22:49] 231kbps
[04/29 10:37] 572kbps
[04/29 10:37] 501kbps
[12/22 14:39] 201kbps
[12/20 09:31] 889kbps
[12/20 09:30] 966kbps
[12/11 21:41] 72kbps
[12/11 21:34] 253kbps
[12/11 21:31] 97kbps
[12/11 16:52] 792kbps
[12/11 16:46] 555kbps
[12/07 10:09] 1135kbps
[11/18 05:58] 67kbps
[11/18 05:55] 113kbps
[11/15 14:27] 1071kbps
[11/15 14:25] 1115kbps
[11/15 14:25] 1345kbps
[11/15 14:24] 1230kbps
[11/15 14:23] 1034kbps
[11/15 14:22] 1259kbps
[11/15 14:20] 1171kbps
[11/15 14:20] 1121kbps
[11/15 14:19] 1097kbps
[11/15 14:18] 1002kbps
[10/25 05:42] 20kbps
[10/05 19:32] 358kbps
[10/05 19:28] 321kbps
[09/12 01:46] 53kbps
[09/01 07:30] 100kbps
[09/01 07:00] 157kbps
[09/01 06:58] 626kbps
[09/01 06:57] 896kbps
[09/01 06:57] 409kbps
[08/14 11:39] 244kbps
[06/27 23:33] 917kbps
[06/27 23:33] 858kbps
[06/27 23:29] 504kbps
[06/27 23:13] 551kbps
[06/27 23:13] 738kbps
[06/27 23:13] 974kbps
[06/27 23:12] 639kbps
[06/27 23:12] 618kbps
[06/27 21:42] 479kbps
[06/27 21:42] 289kbps
[06/27 21:41] 322kbps
[06/27 21:40] 567kbps
[06/27 21:40] 357kbps
[06/27 21:39] 152kbps
[06/27 21:38] 491kbps
[06/27 21:38] 422kbps
[06/27 09:27] 1259kbps
[06/27 09:27] 1158kbps
[06/27 09:27] 1202kbps
[06/27 09:26] 1050kbps
[06/27 09:26] 1359kbps
[06/27 09:26] 1416kbps
[06/27 09:26] 1191kbps
[06/27 09:26] 1096kbps
[06/27 09:25] 913kbps
[06/27 09:25] 1005kbps
[06/27 09:25] 1111kbps
[06/27 09:25] 1024kbps
[06/27 09:24] 1070kbps
[06/27 09:24] 1022kbps
[06/27 09:24] 1003kbps
[06/27 09:24] 877kbps
[06/27 09:23] 1112kbps
[06/27 09:23] 991kbps
[06/27 09:23] 991kbps
[06/27 09:23] 1111kbps
[06/27 09:23] 753kbps
[06/27 09:22] 1165kbps
[06/27 09:22] 1103kbps
[06/27 09:22] 1112kbps
[06/27 09:22] 1239kbps
[06/27 09:21] 1124kbps
[06/26 23:02] 955kbps
[06/26 23:02] 723kbps
[06/26 23:01] 936kbps
[06/26 23:01] 916kbps


21/10/23 00:23現在

※bps = bit/sec

戻る