mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
T001(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去55件の統計(T001)
・最高 1567kbps
・最低 63kbps
・平均 566.2kbps
分布図

◎過去100件の結果(T001)
[08/06 10:38] 1016kbps
[08/05 19:01] 302kbps
[08/05 15:16] 428kbps
[07/02 15:06] 1419kbps
[07/02 14:50] 1454kbps
[07/02 14:10] 1190kbps
[01/30 17:58] 1109kbps
[01/30 17:54] 1252kbps
[01/27 19:23] 1567kbps
[01/27 18:34] 724kbps
[01/05 20:53] 399kbps
[06/19 15:46] 492kbps
[06/10 00:38] 348kbps
[06/10 00:28] 116kbps
[02/16 12:01] 750kbps
[12/30 21:47] 708kbps
[12/30 21:46] 591kbps
[12/30 21:46] 850kbps
[12/14 18:37] 469kbps
[11/18 07:47] 447kbps
[11/18 07:46] 445kbps
[11/18 07:45] 261kbps
[11/18 07:44] 369kbps
[11/18 07:43] 307kbps
[11/18 07:42] 63kbps
[11/17 16:32] 89kbps
[11/17 16:28] 92kbps
[11/17 16:24] 174kbps
[11/17 16:22] 207kbps
[11/17 16:21] 199kbps
[11/17 16:19] 142kbps
[11/17 16:15] 147kbps
[11/17 16:12] 87kbps
[10/26 19:39] 434kbps
[10/26 19:39] 283kbps
[10/24 05:31] 628kbps
[09/23 19:24] 317kbps
[09/23 19:23] 262kbps
[09/23 19:18] 207kbps
[08/25 11:01] 1047kbps
[07/31 11:15] 269kbps
[07/31 11:12] 307kbps
[07/31 10:39] 451kbps
[07/23 22:45] 390kbps
[07/23 22:44] 488kbps
[07/23 21:40] 462kbps
[07/19 23:12] 526kbps
[06/07 23:56] 560kbps
[05/27 10:06] 608kbps
[05/24 16:08] 1019kbps
[05/20 17:34] 1386kbps
[05/20 17:33] 825kbps
[05/20 17:33] 851kbps
[05/16 01:30] 754kbps
[04/21 21:00] 852kbps


21/10/23 01:07現在

※bps = bit/sec

戻る