mpw.jp
[3G2スピードテスト]
通信速度統計
biblio(CDMA)(KDDI)

KDDI au WIN携帯の通信速度を、EZムービーのダウンロード時間で、正確に計測しています。
◎過去36件の統計(biblio(CDMA))
・最高 1361kbps
・最低 37kbps
・平均 764.7kbps
分布図

◎過去100件の結果(biblio(CDMA))
[02/13 15:45] 499kbps
[02/28 17:38] 394kbps
[08/10 09:21] 1361kbps
[06/15 20:41] 413kbps
[06/10 12:47] 158kbps
[04/30 06:19] 566kbps
[04/07 16:22] 37kbps
[02/16 03:27] 518kbps
[11/10 10:17] 441kbps
[11/05 21:51] 392kbps
[10/22 03:35] 1245kbps
[10/22 03:34] 1274kbps
[09/30 18:25] 384kbps
[09/29 23:06] 864kbps
[09/29 23:04] 814kbps
[09/08 20:52] 837kbps
[08/26 20:56] 475kbps
[08/26 03:27] 595kbps
[08/16 01:40] 794kbps
[08/15 20:46] 1289kbps
[08/05 00:18] 356kbps
[07/31 10:07] 696kbps
[07/25 00:38] 1160kbps
[07/12 22:25] 1056kbps
[06/30 11:47] 1180kbps
[06/14 03:42] 1310kbps
[06/14 00:42] 286kbps
[05/25 17:22] 1208kbps
[05/25 17:21] 805kbps
[05/23 04:57] 929kbps
[05/09 17:08] 1246kbps
[05/09 15:46] 612kbps
[05/08 14:27] 651kbps
[05/02 18:24] 886kbps
[04/29 10:53] 1171kbps
[04/29 09:06] 628kbps


21/10/23 01:07現在

※bps = bit/sec

戻る