mpw.jp
[Ajaxスピードテスト]
通信速度統計(iij4u.or.jp)

Ajax搭載スマートフォン(iPhone,EM・ONE,W-ZERO3,SoftBankXシリーズなど)の通信回線速度を、Ajaxで計測しています。
◎過去24件の統計(iij4u.or.jp)
・最高 32379kbps
・最低 3007kbps
・平均 14348.3kbps
分布図

◎過去100件の結果(iij4u.or.jp)
[12/18 14:04] 24165kbps
[12/23 16:18] 8605kbps
[03/05 00:10] 14384kbps
[06/03 01:17] 19366kbps
[06/03 01:17] 19366kbps
[06/03 01:17] 19366kbps
[04/19 02:41] 27261kbps
[04/09 21:35] 9525kbps
[04/02 15:36] 3007kbps
[04/02 15:35] 3007kbps
[12/20 21:27] 32379kbps
[12/09 15:42] 11678kbps
[12/09 15:42] 11678kbps
[12/09 15:42] 11678kbps
[12/09 15:41] 11678kbps
[12/09 15:41] 11678kbps
[12/09 15:41] 11678kbps
[12/09 15:41] 11678kbps
[11/12 00:51] 8914kbps
[11/12 00:51] 8914kbps
[10/22 23:47] 24601kbps
[10/22 23:47] 24601kbps
[09/18 03:35] 10886kbps
[08/19 02:57] 4267kbps


22/08/18 23:30現在

※bps = bit/sec

戻る