mpw.jp
[Ajaxスピードテスト]
通信速度統計(opera-mini.net)

Ajax搭載スマートフォン(iPhone,EM・ONE,W-ZERO3,SoftBankXシリーズなど)の通信回線速度を、Ajaxで計測しています。
◎過去1349件の統計(opera-mini.net)
・最高 5276kbps
・最低 59kbps
・平均 3068.4kbps
分布図

◎過去100件の結果(opera-mini.net)
[06/15 18:46] 1909kbps
[06/04 12:34] 3271kbps
[06/04 12:33] 3271kbps
[03/18 07:11] 4262kbps
[10/31 23:23] 3416kbps
[09/24 08:19] 3923kbps
[08/24 08:42] 3831kbps
[04/27 08:59] 1006kbps
[02/28 08:07] 359kbps
[02/16 05:52] 1707kbps
[01/27 06:04] 1610kbps
[01/27 06:02] 1770kbps
[01/25 07:00] 2989kbps
[01/25 06:58] 2989kbps
[12/25 12:42] 1562kbps
[12/17 07:41] 1103kbps
[11/15 20:01] 3826kbps
[11/15 20:01] 3826kbps
[11/04 22:20] 1577kbps
[08/12 23:09] 539kbps
[08/03 17:02] 156kbps
[08/03 08:33] 1784kbps
[08/03 08:12] 1499kbps
[07/29 00:59] 1689kbps
[07/29 00:59] 1689kbps
[07/15 21:57] 1461kbps
[06/30 12:35] 2335kbps
[06/29 09:14] 2356kbps
[06/28 13:20] 1688kbps
[06/28 12:00] 768kbps
[06/12 21:28] 2283kbps
[06/12 21:28] 962kbps
[06/12 21:28] 962kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/06 21:16] 2691kbps
[06/06 21:15] 2691kbps
[06/06 21:14] 2691kbps
[05/10 08:11] 647kbps
[05/09 06:50] 769kbps
[05/09 04:29] 779kbps
[05/09 04:29] 779kbps
[04/08 04:52] 1153kbps
[04/07 06:21] 823kbps
[04/05 07:53] 442kbps
[04/04 20:42] 233kbps
[04/04 20:35] 217kbps
[04/03 21:05] 237kbps
[04/03 21:01] 455kbps
[03/31 12:33] 1161kbps
[03/31 12:29] 501kbps
[01/30 08:23] 2709kbps
[01/30 08:22] 2709kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/21 07:38] 314kbps
[01/15 21:34] 2012kbps
[01/14 19:48] 1098kbps
[01/09 05:50] 1447kbps
[01/09 05:50] 1447kbps
[01/07 16:02] 2557kbps
[01/07 16:02] 1758kbps
[01/07 16:02] 1758kbps
[01/06 23:06] 1014kbps
[01/06 17:53] 875kbps
[01/06 17:34] 1732kbps
[01/06 17:33] 1732kbps
[01/06 17:33] 1732kbps
[12/25 23:41] 1326kbps
[12/25 23:38] 1326kbps
[12/20 10:34] 1892kbps
[12/11 07:01] 812kbps
[12/11 07:01] 812kbps
[12/09 22:59] 179kbps
[12/07 20:57] 1349kbps
[11/27 18:09] 96kbps
[11/16 06:48] 2312kbps
[11/16 06:47] 2312kbps
[11/16 06:46] 2312kbps
[11/16 06:46] 2312kbps
[11/16 06:43] 1339kbps
[11/16 06:43] 1339kbps
[11/16 06:43] 1339kbps
[11/16 06:42] 1339kbps
[10/30 22:15] 385kbps
[10/12 23:13] 2256kbps
[10/12 23:12] 1078kbps
[10/12 17:16] 5275kbps
[10/02 06:18] 1779kbps
[10/02 06:17] 1779kbps
[10/02 06:17] 1779kbps
[09/09 17:06] 2520kbps
[08/15 08:59] 4449kbps
[07/27 23:11] 2752kbps
[07/27 23:10] 2752kbps
[07/26 00:22] 3525kbps
[07/26 00:22] 3525kbps


18/11/17 17:54現在

※bps = bit/sec

戻る