mpw.jp
[Ajaxスピードテスト]
通信速度統計(opera-mini.net)

Ajax搭載スマートフォン(iPhone,EM・ONE,W-ZERO3,SoftBankXシリーズなど)の通信回線速度を、Ajaxで計測しています。
◎過去1383件の統計(opera-mini.net)
・最高 5511kbps
・最低 59kbps
・平均 3029.4kbps
分布図

◎過去100件の結果(opera-mini.net)
[04/11 07:16] 1918kbps
[03/29 14:15] 2303kbps
[03/26 08:10] 5511kbps
[07/18 13:58] 147kbps
[07/15 23:55] 1966kbps
[07/14 20:37] 144kbps
[04/14 15:54] 1787kbps
[08/01 01:39] 1824kbps
[08/01 01:39] 1824kbps
[07/30 20:07] 1287kbps
[07/30 20:06] 1287kbps
[07/24 16:53] 1754kbps
[07/24 16:53] 1754kbps
[06/21 12:39] 397kbps
[05/29 20:33] 1476kbps
[05/29 20:33] 1476kbps
[05/28 21:13] 947kbps
[05/23 18:26] 1433kbps
[05/23 06:08] 1535kbps
[05/23 06:08] 1535kbps
[05/21 18:06] 1326kbps
[05/21 18:06] 1326kbps
[05/21 18:05] 1326kbps
[05/21 11:46] 1009kbps
[05/21 11:45] 1009kbps
[05/21 07:17] 978kbps
[05/21 07:17] 978kbps
[05/10 06:56] 2231kbps
[05/10 06:56] 2231kbps
[05/09 12:16] 519kbps
[05/09 12:16] 519kbps
[05/03 17:18] 978kbps
[11/25 03:38] 1701kbps
[11/25 03:22] 1930kbps
[06/15 18:46] 1909kbps
[06/04 12:34] 3271kbps
[06/04 12:33] 3271kbps
[03/18 07:11] 4262kbps
[10/31 23:23] 3416kbps
[09/24 08:19] 3923kbps
[08/24 08:42] 3831kbps
[04/27 08:59] 1006kbps
[02/28 08:07] 359kbps
[02/16 05:52] 1707kbps
[01/27 06:04] 1610kbps
[01/27 06:02] 1770kbps
[01/25 07:00] 2989kbps
[01/25 06:58] 2989kbps
[12/25 12:42] 1562kbps
[12/17 07:41] 1103kbps
[11/15 20:01] 3826kbps
[11/15 20:01] 3826kbps
[11/04 22:20] 1577kbps
[08/12 23:09] 539kbps
[08/03 17:02] 156kbps
[08/03 08:33] 1784kbps
[08/03 08:12] 1499kbps
[07/29 00:59] 1689kbps
[07/29 00:59] 1689kbps
[07/15 21:57] 1461kbps
[06/30 12:35] 2335kbps
[06/29 09:14] 2356kbps
[06/28 13:20] 1688kbps
[06/28 12:00] 768kbps
[06/12 21:28] 2283kbps
[06/12 21:28] 962kbps
[06/12 21:28] 962kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/12 21:22] 1926kbps
[06/06 21:16] 2691kbps
[06/06 21:15] 2691kbps
[06/06 21:14] 2691kbps
[05/10 08:11] 647kbps
[05/09 06:50] 769kbps
[05/09 04:29] 779kbps
[05/09 04:29] 779kbps
[04/08 04:52] 1153kbps
[04/07 06:21] 823kbps
[04/05 07:53] 442kbps
[04/04 20:42] 233kbps
[04/04 20:35] 217kbps
[04/03 21:05] 237kbps
[04/03 21:01] 455kbps
[03/31 12:33] 1161kbps
[03/31 12:29] 501kbps
[01/30 08:23] 2709kbps
[01/30 08:22] 2709kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/24 16:11] 1945kbps
[01/21 07:38] 314kbps
[01/15 21:34] 2012kbps
[01/14 19:48] 1098kbps
[01/09 05:50] 1447kbps
[01/09 05:50] 1447kbps
[01/07 16:02] 2557kbps
[01/07 16:02] 1758kbps
[01/07 16:02] 1758kbps


22/08/18 22:10現在

※bps = bit/sec

戻る