mpw.jp
[Ajaxスピードテスト]
通信速度統計(shobi-u.ac.jp)

Ajax搭載スマートフォン(iPhone,EM・ONE,W-ZERO3,SoftBankXシリーズなど)の通信回線速度を、Ajaxで計測しています。
◎過去38件の統計(shobi-u.ac.jp)
・最高 20328kbps
・最低 4320kbps
・平均 12948.0kbps
分布図

◎過去100件の結果(shobi-u.ac.jp)
[11/27 14:04] 4320kbps
[11/26 14:51] 20277kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:31] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:30] 13908kbps
[11/16 14:29] 20328kbps
[10/10 16:37] 15784kbps
[10/09 13:29] 6258kbps
[10/09 12:44] 5603kbps
[10/09 12:44] 5603kbps
[10/09 12:44] 5603kbps
[06/27 16:34] 7613kbps
[06/22 16:02] 13107kbps
[06/08 17:23] 12012kbps


22/08/08 12:49現在

※bps = bit/sec

戻る