mpw.jp
[ケータイ・スピードテスト]
通信速度統計
N04A(DoCoMo)

DoCoMo(ドコモ)携帯の通信回線速度を、速度測定iアプリで正確に計測しています。
◎過去474件の統計(N04A)
・最高 1269kbps
・最低 48kbps
・平均 750.9kbps
分布図

◎過去100件の結果(N04A)
[02/20 05:49] 332kbps
[12/31 23:40] 939kbps
[08/31 22:13] 1062kbps
[07/30 23:21] 1141kbps
[06/14 13:01] 802kbps
[06/12 09:47] 990kbps
[06/04 19:00] 809kbps
[05/09 23:35] 684kbps
[05/06 02:04] 988kbps
[05/06 02:03] 842kbps
[05/02 19:22] 535kbps
[05/01 14:28] 955kbps
[04/28 17:23] 807kbps
[04/28 17:22] 1173kbps
[04/28 17:21] 580kbps
[04/23 18:35] 441kbps
[04/19 09:34] 465kbps
[04/19 09:33] 657kbps
[04/05 03:28] 974kbps
[04/05 01:04] 386kbps
[04/04 00:29] 537kbps
[04/03 19:21] 608kbps
[04/03 01:46] 1154kbps
[04/03 01:44] 959kbps
[03/27 02:17] 1002kbps
[03/26 10:26] 931kbps
[03/17 10:58] 969kbps
[03/17 10:57] 1269kbps
[03/17 10:22] 639kbps
[03/13 04:31] 334kbps
[03/13 04:26] 198kbps
[03/02 02:11] 1212kbps
[01/07 00:05] 597kbps
[01/07 00:02] 611kbps
[01/07 00:01] 256kbps
[01/06 23:54] 251kbps
[01/06 23:53] 240kbps
[01/06 23:51] 139kbps
[01/06 23:49] 167kbps
[01/06 10:45] 701kbps
[01/05 20:51] 418kbps
[12/31 20:01] 763kbps
[11/05 10:06] 1057kbps
[11/05 10:05] 1026kbps
[11/05 10:04] 610kbps
[10/27 23:14] 1040kbps
[10/27 23:11] 1027kbps
[10/14 20:15] 927kbps
[09/22 22:05] 1038kbps
[09/18 23:09] 1024kbps
[09/07 14:31] 741kbps
[09/07 14:30] 593kbps
[09/07 14:20] 577kbps
[09/04 01:18] 1000kbps
[09/01 23:10] 755kbps
[09/01 23:04] 247kbps
[09/01 23:03] 106kbps
[09/01 22:59] 341kbps
[09/01 22:58] 267kbps
[08/31 19:08] 818kbps
[08/31 18:52] 657kbps
[08/31 18:51] 349kbps
[08/31 08:57] 933kbps
[08/27 17:15] 571kbps
[08/27 14:38] 390kbps
[08/27 14:36] 468kbps
[08/23 00:09] 417kbps
[08/23 00:07] 176kbps
[08/23 00:02] 136kbps
[08/02 14:51] 746kbps
[04/28 16:38] 993kbps
[04/28 13:56] 740kbps
[04/26 11:35] 1009kbps
[04/25 12:32] 454kbps
[04/23 00:06] 891kbps
[04/23 00:04] 1090kbps
[04/22 14:41] 1107kbps
[04/21 19:10] 735kbps
[04/21 19:09] 772kbps
[04/21 19:07] 726kbps
[04/21 19:06] 748kbps
[04/21 19:04] 357kbps
[04/21 19:03] 553kbps
[04/19 13:47] 883kbps
[04/17 04:48] 1081kbps
[04/14 05:36] 1040kbps
[04/11 15:06] 905kbps
[04/05 15:52] 641kbps
[04/05 15:50] 639kbps
[04/05 15:48] 847kbps
[04/04 21:18] 1126kbps
[04/04 21:17] 960kbps
[04/04 21:16] 1156kbps
[04/03 04:31] 1008kbps
[04/02 04:26] 1069kbps
[04/02 04:25] 1055kbps
[03/29 15:19] 916kbps
[03/29 06:05] 973kbps
[03/28 16:01] 932kbps
[03/26 14:39] 958kbps


※bps = bit/sec

21/10/24 18:24現在

戻る